NATIONALSOCIALISTEN

Ansvarshavende redaktør: Jonni Hansen 

Uge 46, 2006.  

 

Racefremmed får tillidspost i DF

Dansk Folkeparti, som i visse dansksindede kredse går under navnet udansk fjolseparti, har atter taget et skridt i en inkonsekvent retning. Det er sket ved, at en ung mand af arabisk-jødisk afstamning, der lyder navnet Belal El-Khatib, er blevet formand for DF's ungdom i Roskilde. I et interview afviser Belal, at han har ambitioner om at komme i folketinget; men hvem ved, der kan jo ske så meget. Det kunne ellers være sjovt, hvis det skete. Så får vi ham måske se hånd i hånd med Naser Khader, når denne efter alt at dømme snart stifter sit eget parti. Hvorom alting er, så må denne unge, jødiske arabers lynkarriere i DFU nødvendigvis rejse et par spørgsmål hos en del af partiets medlemmer. Redaktionen ønsker udansk fjolsepa! rti tillykke med sin ny lokalformand.

 

Folketingets ansvar

Den vanvittige og inkonsekvente politik, der føres her til lands, når det drejer sig om de racefremmede, fortsætter uden ophør. Også selvom statsministeren og hans partifæller gør, hvad de kan for at få deres regering til at fremstå som en handlekraftig og konsekvent regering på indvandrerområdet. Flere end 500 fremmede bliver hvert år idømt udvisning af Danmark, efter endt strafafsoning. Ikke nok med, at antallet af dømte er vanvittigt højt, men myndighederne sikrer sig end ikke, at de fremmede forlader Danmark efter løsladelsen. Det vil sige, at disse fremmede fortsat opholder sig illegalt hos os. Ja, galskaben synes ikke at kende nogen grænser i vores vanvittige demokrati!

 

Narko på borgen

Dagbladet BT har fundet mode-narkotikaen kokain på ikke mindre end tre toiletter i provianthuset på Christiansborg; meget tæt på de radikales, enhedslistens og dansk folkepartis kontorer. Det er imidlertid ikke noget, der overrasker telefonavisens redaktion. Vi har jo tidligere set pædofile og kriminelle og andre moralsk angribelige individer have deres daglige gang på ”borgen”. Danmark trænger i høj grad til folk ved roret, der ikke er belastet af sådanne vaner og lyster.

 

Ytringsfriheden presses atter

Den nationale Radio Holger, der er hjemmehørende i København, er atter lukningstruet. I og med, at det alfaderlige Radio- og TV-nævn har udbedt sig én bestemt udsendelse; og da nævnet ikke har modtaget denne udsendelse rettidigt, trues Radio Holger med politianmeldelse. Radioens leder, Kaj Vilhelmsen, kræver en dom i en retssal, frem for at skulle rette sig efter Radio og TV-nævnet, der, efter forgodtbefindende, lukker ethvert medie. Radio Oasen har også været offer for nævnets vilkårlighed. Derfor kan vi sagtens følge Kajs tankegang i den forbindelse. Sandheden om dansk mediepolitik er, at radio og tv’s ytringsfrihed slet ikke bliver styret af domstolene, men af det politisk sammensatte Radio og TV-nævn! Så meget for den ytringsfrihed. God ! vind, Radio Holger!

 

Bevægelsen i medierne

Søndag den 12. november optrådte Danmarks National Socialistiske Bevægelse, DNSB, i TV2's program Dags Dato. Udsendelsen handlede om en politisk koncert, med 300 deltagere, der kort forinden var blevet afholdt i Sønderjylland. En forarget udlejer stillede sig frem på TV, hvor hun redegjorde for, at man i landsdelen helst ikke ville være kendt for at lægge hus til den slags nazi-aktiviteter, som han kaldte det. Pudsigt nok opstod der først ballade efter, at pressen var blevet indblandet; og længe efter, at koncerten var blevet afviklet. Vi fra DNSB skal nok klare skærene, også selvom nationalsocialister nu bliver erklæret uønskede i forsamlingshusene landet over. Hvad en kommende udlejer vil stille op med 300 uønskede mennesker,! der holder fest i et forsamlingshus, bliver spændende at se… Så måske skal vi rykke vore fremtidige koncerter tættere på de større Sønderjyske byer? Mulighederne er mange; men et er sikkert: Vi ses snart igen!

 

Foghs krig er upopulær

Danmarks militære eventyr i Irak bliver dag for dag mindre og mindre populært i den danske befolkning. Faktisk er flertallet for vores fortsatte krigsdeltagelse forsvundet. En dugfrisk undersøgelse viser, at 60 % af danskerne mener, at de danske tropper skal trækkes hjem, inden alt ender i kaos dernede. Kun hos partierne venstre og de konservative er der internt små flertal for fortsat krigsdeltagelse. Loyaliteten overfor det krigsgale og jødestyrede USA har stadig tag i alt for mange mennesker herhjemme. Vi danskere må kunne mønstre mod nok til at turde føre en selvstændig udenrigspolitik, frem for at lade os besnakke til at være bønder i det internationale, zionistiske krigsspil.

 

Til- og afmelding af nationalsocialisten gøres på forsiden af DNSBs hjemmeside: www.dnsb.info

 

Danmarks nationalsocialistiske Bevægelse (DNSB)

Postboks 32, DK-2670 Greve.

Postgiro: 2 83 89 82, reg. nr. 1551.

Telefon: 43 90 98 55.

Fax: 43 90 72 71.

E-post: landsledelsen@mail.tele.dk

Web: www.dnsb.info

 

Fædrelandet

Postboks 32, DK-2670 Greve.

Telefon: 43 90 98 55.

Fax: 43 90 72 71.

E-post: landsledelsen@mail.tele.dk

Att.: Pressetjensten.

Web: www.fædrelandet.dk

Postgiro: 1 35 00 99, reg. nr. 1551.

Avisen udkommer, hver måned!

Abonnement pr. år, Danmark kr. 200,- Udland kr. 300,-

Elektronisk abonnement world wide kr. 180,-

Salg af bøger, cd'er med mere: http://www.dnsb.info/dnsp.htm

 

Telefonavis, døgnet rundt! (alm. takst), ring: 43 90 98 31.

 

Radio Oasen

Hundige Strandvej 153, DK-2670 Greve.

E-post: landsledelsen@mail.tele.dk

Att.: Radio Oasen.

Sendefrekvens: 101,2 MHz.

Sendetider: Mandag - fredag fra kl 06.00 - 17.00. Onsdag & søndag fra kl. 21.00 - 24.00.

Web: www.radiooasen.dk